Vizita Freiburg

În perioada 29 februarie - 2 martie 2012 a avut o loc în cadrul proiectului o vizită de lucru la Spitalul Universitar din Freiburg, Germania (Universitätsklinikum Freiburg) - partener transnaţional. Au participat reprezentanţi ai partenerilor români şi ai centrelor pilot care se implică în desfăşurarea cursurilor ‘manageri îmbunătăţire procese’ şi ‘specialist îmbunătăţire procese’ din cadrul proiectului. Prin discuţiile profesionale purtate şi prin vizitarea unor departamente medicale şi non-medicale ale spitalului au fost puse la dispoziţia participanţilor experienţa colegilor germani şi informaţii legate de aplicarea şi susţinerea proceselor de îmbunătăţire care au oferit o bază de apreciere a propriilor eforturi legate de proiectele de îmbunătăţire a proceselor din sistemul medical românesc.

poza1

Vizitele efectuate au dat posibilitatea cunoaşterii unor modele de excelenţă aplicate în optimizarea proceselor de logistica şi administrare a unităţilor sanitare.

poza2

Au fost expuse exemple despre condiţiile şi tehnicile de tratament existente şi utilizate în cadrul Spitalului Universitar din Freiburg cât şi despre experienţa capitalizată în anii anteriori, toate acestea direcţionate şi utilizate în sprijinul pacienţilor .

poza3

Pentru evaluarea eficacităţii vizitei efectuate a fost folosit un chestionar cu întrebări referitoare la utilitatea schimbului de experienţă, utilitatea informaţiilor obţinute în timpul vizitei, calitatea prezentărilor oferite de gazde, dinamica discuţiilor purtate cu specialiştii germani, analiza propriilor proiecte şi a posibilităţilor de îmbunătăţire a acestora cât şi eventualele propuneri de îmbunătăţire pentru organizarea şi derularea acestui tip de schimburi de experienţă :

poza4

Din răspunsurile obţinute reiese că toţi participanţii au putut să îşi regăsească propriile sfere de interes în cadrul vizitelor efectuate şi că informaţiile la care au avut acces completează sfera lor de cunoştinţe. Se observă şi nivelul foarte bun şi bun de aplicabilitate a informaţiilor dobândite în relaţie cu scopul de dezvoltare a proiectelor de îmbunătăţire a proceselor writing a persuasive essay din sistemul medical românesc.
Acest schimb de experienta a pus într-o lumina unică posibilităţile şi oportunităţile de îmbunătăţire a proceselor din sistemul de îngrijiri medicale din Romania şi a ajutat participanţii în utilizarea noţiunile dobândite în vederea implementării proiectelor proprii de îmbunătăţire.

System.String[]