Descriere Proiect

Proiectul are ca scop general creşterea gradului de adaptabilitate şi flexibilitate a personalului medical şi a managerilor din domeniul sanitar prin implementarea unor concepte inovatoare de optimizare şi cost-eficientizare a proceselor, care să conducă la dezvoltarea de competenţe profesionale în domeniul managementului sanitar şi al managementului calităţii în particular, vizând îmbunătăţirea performanţei, eficienţei şi calităţii serviciilor de sănătate.

 Obiective specifice propuse a fi atinse ca urmare a desfăşurării proiectului:

  •  Înfiinţarea a 4 Centre de Excelenţă în domeniul îmbunătăţirii Performanţei Proceselor din Sistemul de Îngrijiri de Sănătate din România, cu rolul de a promova şi implementa noi metode de management al calităţii, bazate pe conceptul “Lean / Six Sigma”
  •  Realizarea, în premieră în România, a unei cercetări asupra situaţiei actuale privind organizarea şi implementarea proceselor în domeniul furnizării serviciilor spitaliceşti şi asupra nevoilor de formare profesională în domeniul managementului calităţii
  •  Elaborarea unui “Îndrumar practic de îmbunătăţire a proceselor în unităţile spitaliceşti din România” ce va cuprinde experienţe concrete de îmbunătăţire a proceselor la nivelul spitalului
  •  Desfăşurarea a 2 programe de formare profesională cu metodologii adaptate cerinţelor specifice
  •  Realizarea transferului de cunoştinţe şi bune practici consacrate pe plan internaţional printr-un schimb de experienţă cu echipa de management al calitatii de la Spitalului Universitar din Freiburg, Germania
  •  Realizarea unei platforme web de informare continuă asupra modalităţilor practice de îmbunătăţire a performanţei proceselor la nivelul furnizorilor de servicii de sănătate

Grup ţintă / cui se adresează proiectul?:

  • manageri de la toate nivelele (manager spital, director îngrijiri, director medical, director administrativ/economic, şef secţie, asistent şef secţie)
  • personal din sectorul sănătăţii (medici primari, specilisti, asistente medicale)
  • responsabili cu calitatea, personal medical mediu, personal administrativ

Unde se desfăşoară proiectul:

În regiunile de dezvoltare: București-Ilfov, Centru (judeţele Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov) şi Nord-Est (judeţele Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău, Vaslui).

 

Activitățile proiectului

 

Activitate

Perioada de desfasurare

A.1.

EVALUAREA SITUATIEI ACTUALE PRIVIND ORGANIZAREA SI IMPLEMENTAREA PROCESELOR IN DOMENIUL FURNIZARII SERVICIILOR SPITALICESTI

Ian 2011-Mai 2011

A1.1.

Investigarea modului de organizare si functionare a activitatii spitalicesti (ROI, formulare de raportare si centralizare, monitorizarea proceselor etc) si a cadrului legislativ

Ian 2011

A1.2.

 

Elaborarea metodologiei de cercetare

Feb 2011-Mar 2011

A1.3.

Elaborarea instrumentelor de cercetare

Feb 2011-Mar 2011

A1.4.

Colectarea, prelucrarea si analiza statistica a datelor

Mar 2011-Mai 2011

A1.5.

Interpretarea datelor si elaborarea raportului de cercetare

Mai 2011

A.2.

IDENTIFICAREA NEVOILOR DE FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITATII (CU ACCENT PE OPTIMIZAREA SI COST-EFICIENTIZAREA PROCESELOR DIN SPITAL), IN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI DE COMPETENTA SI ADAPTABILITATE A PERSONALULUI MEDICAL

Iun 2011-Iul 2011

A2.1.

Elaborarea metodologiei de cercetare

Iun 2011

A2.2.

Elaborarea instrumentelor de cercetare (ghid focus grup)

Iun 2011

A2.3.

Colectarea, prelucrarea si analiza statistica a datelor

Iun 2011-Iul 2011

A2.4.

Interpretarea datelor si elaborarea raportului de cercetare

Iul 2011

A.3.

INFIINTAREA CENTRULUI NATIONAL DE EXCELENTA SI A CELOR 3 CENTRE REGIONALE

Aug 2011-Oct 2011

A3.1

Stabilirea cadrului metodologic de functionare a Centrelor de Excelenta prin identificarea unor modele de buna practica in domeniu si intalniri de lucru intre parteneri, beneficiari si consultantii partenerului transnational

Aug 2011, Oct 2011

A3.2.

Definitivarea statutului legal de infiintare a Centrelor de Excelenta si intocmirea Regulamentului de Organizare si Functionare a acestora

Aug 2011-Oct 2011

A3.3.

Stabilirea sediilor Centrelor de Excelenta

Sept 2011-Oct 2011

A.4.

INSTRUIRE SPECIFICA “TRAIN THE TRAINER” A SPECIALISTILOR DIN CADRUL CENTRELOR DE EXCELENTA

Sept 2011-Sept 2012

A4.1.

Planificarea si organizarea unui modul de instruire de 10 zile in vederea asigurarii transferului de competente privind implementarea unor metodologii inovatoare de optimizare a proceselor la nivelul unitatilor spitalicesti

Sept 2011-Nov 2011

A4.2.

Elaborare/adaptare programa si metodologie specifica de formare profesionala

Oct 2011-Nov 2011

A4.3.

Selectarea a 15 participanti din cadrul: Centrului National (4 cu competenta in management sanitar), din Centrele Regionale (3 centre x 3 persoane cu experienta in managementul calitatii) si din cadrul organizatiei solicitante (2 persoane)

Nov 2011

A4.4.

Desfasurarea cursului

Nov 2011-Dec 2011

A4.5.

Evaluarea si certificarea cursantilor ca instructori formatori

Nov 2011-Ian 2012

A4.6.

Schimb de experienta in vederea consolidarii cunostintelor prin organizarea unei vizite de lucru de 3 zile in Germania

Ian 2012-Mar 2012

A4.7.

Valorificarea cunostintelor dobandite in cadrul sesiunilor „Train The Trainer” si in cadrul vizitei de lucru in Germania prin implementarea unor proiecte individuale de imbunatatire de procese pe baza metodologiei Lean Six Sigma in cadrul Centrelor

Feb 2012-Iun 2012

A.5.

ELABORAREA UNUI "INDRUMAR  PRACTIC DE IMBUNATATIRE A PROCESELOR IN UNITATILE SPITALICESTI DIN ROMANIA"

Iun 2012-Sep 2012

A.6.

PREGATIREA SI SUSTINEREA STAGIILOR DE FORMARE PROFESIONALA

Ian 2012-Sep 2012

A6.1.

Planificarea si organizarea a 2 tipuri de sesiuni de instruire

Ian 2012-Sep 2012

A6.2.

Elaborarea celor 2 tipuri de curricule

Ian 2012-Feb 2012

A6.3.

Selectarea cursantilor, organizarea grupelor si trimiterea invitatiilor de participare

Mar 2012-Aug 2012

A6.4.

Desfasurarea cursurilor de formare

Apr 2012-Sep 2012

A6.5.

Evaluare, testare si certificare competente cursanti

Apr 2012-Sep 2012

A6.6.

Autorizarea celor doua cursuri de catre Solicitant si Partenerul 1

Feb 2012-Mar 2012


Online Drugstore,buy cheap sildalis,Free shipping,cialis discount price ,Discount 10%