SCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT SANITAR (SNSPMS)

Print

UntitledSNSPMS are o tradiţie instituţională de peste 12 ani în formarea în domeniul sănătăţii publice şi managementului profesioniştilor din domeniul sanitar. În cadrul instituţiei au fost organizate cursuri de mai multe tipuri (master, atestat, cursuri de educaţie medicală continuă, cursuri internaţionale), având ca scop principal creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor medicale.

În anul 2006, instituţia şi-a lărgit aria de ofertă curiculară prin cuprinderea a noi domenii ale managementului sanitar: management spitalicesc, privit prin prisma managerului general şi a directorului de îngrijiri, promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate, managementul de proiecte şi programe, finanţarea bazată pe caz, aprox. 3300 de persoane absolvind aceste cursuri.

În 2009, a fuzionat cu Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București (HG 1421/18.11.2009)  rezultând astfel Școala Naționala de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB), preluând astfel drepturile și atribuțiile celor două instituții.

Dintre activitățile pe care le desfășoară, enumerăm: organizarea și desfășurarea de cursuri în domeniul sănătății publice, promovării sănătății, administrației și al managementului sanitar și perfecționarea personalului din domeniul sanitar, educația continuă, formarea de formatori, gestionarea și derularea programelor de studii complementare pentru personalul din domeniul sanitar, desfășurarea de activități de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătății publice, al promovării sănătății și al managementului în sănătate s.a.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul instituției, accesand link-ul: www.snspms.ro

Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Partenerul 1 în proiect, este implicat în următoarele activităţi ale proiectului: evaluarea situaţiei actuale privind stabilirea şi implementarea proceselor în domeniul furnizării serviciilor spitaliceşti; identificarea nevoilor de formare profesională în domeniul managementului calităţiiş colaborează pentru elaborarea rapoartelor de cercetare, este implicat în înfiinţarea centrelor de excelenţă, în elaborarea curriculelor şi a îndrumarului practic de îmbunătăţire a proceselor în unităţile spitaliceşti din România. Partenerul 1 participă deasemenea la susţinerea sesiunilor de formare şi la desfăşurarea atelierelor de lucru şi înfiinţează în cadrul său Centrul Naţional de Excelenţă.

Online Drugstore,cialis girl ,Free shipping,purchase sildalis,Discount 10%